miercuri, 15 septembrie 2010

Ritmuri și cicluri astrale

                Se spune că 3 ritmuri esenţiale guvernează vieţile noastre. Ele au prelungire în astrologie şi se regăsesc cu uşurinţă în cei 3 factori de bază din tema astrală şi anume:
Asc care este legat de zi, de aici şi denumirea de ciclu circadian, şi care, de fapt, desemnează mişcarea pământului în jurul axei sale timp de o zi. Altfel spus, Asc parcurge cele 12 semne ale zodiacului în 24 de ore.
Mişcarea Lunii, alta decât ciclul lunar, care se referă strict doar la fazele de creştere şi de descreştere a  Lunii. Luna parcurge cele 12 semne zodiacale în 28 de zile, deci luna lunară este mai scurtă decât luna calendaristică cu 2-3 zile.
Mişcarea Soarelui, alta decât mişcarea de revoluţie, care se referă strict la ciclurile solstiţiilor şi echinocţiilor. Soarele parcurge cele 12 semne zodiacale în 365,6 zile, adică într-un an.
Astrologia este un instrument excelent şi generos care aşa cum spuneam şi anterior, poate fi folosită pentru un alt tip de diagnosticare şi pentru a face ca Universul să găsească ecou în sufletul fiecăruia.
                Ca oameni suntem subiectul legii cauzei şi efectului care nu este altceva decât karma, adică suntem o parte din Univers iar energia individuală este o  parte a Energiei Universale sau Gaia. Şi atunci se schimbă lucrurile, pentru că Gaia ne trimite spre esenţa tămăduitoare. Chiron a fost văzut pentru prima oară în 1977. Acest moment a coincis cu momentul revelării  şi conştientizării de către comunitatea oamenilor de ştiinţă a faptului că găurile din straturile de ozon sunt efectul defrişărilor în masă, începerea unei noi etape în explorarea spaţiului prin trimiterea de sonde spaţiale dincolo de galaxia noastră şi punerea la punct a noi tehnologii în domeniul sănătăţii. Deci dacă Gaia este la baza problemelor de sănătate, înseamnă că ne transmite o serie de semnale asupra felului nostru de a fi, a trăi, a ne proteja.
În astrologia ezoterică fiecare planetă are o anumită frecvenţă şi  dispune de un impuls energetic care influenţează direct un anumit organ sau o anumită parte a organismului. Aşa stând lucrurile să vedem motivaţia. Dacă Luna, de exemplu influenţează ciclul menstrual şi starea emoţională a femeii, de ce nu ar avea aceeaşi influenţă şi alte planete?!  Deci, este de reținut că fiecare planetă ne influenţează sau ne stăpâneşte fizic (şi hormonal şi celular) psihic şi emoţional.
                Întorcându-ne la fiecare dintre acestea regăsim şi aceste niveluri, deci este evident că fiecare experienţă privind sănătatea fizică este rezultatul direct al propriei sănătăţi psiho - emoţionale. Cu alte cuvinte (conştient sau inconştient) ne creăm propria integritate la fiecare nivel, avem motivaţia reacţiei. Şi iată cum se verifică prima lege hermetică.
                Apoi, viaţa noastră este o succesiune de cicluri mai mult sau mai puţin plăcute. Aceste cicluri sunt determinate astral mai mult decât am crede. Fiecare planetă are propriul său ciclu, cu depărtări şi apropieri, cu evenimente asemănătoare pe care le recunoaştem de-a lungul timpului.

Perioada în care o planetă parcurge orbita sa în totalitate se numeşte ciclu.

                Uneori acesta durează zile, cum se întâmplă în cazul Lunii sau a lui Venus, până la câteva luni, cum este ciclul lui Mercur ori ani cum sunt ciclurile lui Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto.
Aceste cicluri sunt importante pentru studiul astrologiei pentru a înţelege o serie de evenimente aparent disparate care pot avea legătură sau de ce ni se întâmplă lucruri pe care parcă le-am mai trăit cândva.
                Trebuie să extindem această înţelegere şi asupra noastră pentru a vedea cum lucrează aceste cicluri, zi de zi în viaţa noastră. E drept, că ne ia ceva timp ca să preţuim aceste idei şi să le experimentăm cu succes, altfel ele rămân pure idei şi ne lipsesc de experienţa unor emoţii care pot fi unice. 
                Viaţa este o succesiune de cicluri. Ele acoperă o arie largă de acţiune, de la cele mai scurte, la cele mai lungi perioade. Cele mai uşor de observat, bineînţeles sunt ciclurile scurte pe care, de-acum, ne-am obişnuit să le parcurgem – respiraţie – expiraţie, succesiunea anotimpurilor, zilele săptămânii sau ritmul diurn – nocturn, fără de care nu am putea trăi. Ciclul inimii este foarte scurt şi foarte rapid ca el să ne rămână în minte, el ţine de fiziologie şi este un automatism dobândit încă din momentul concepţiei.
                Tot din ciclurile foarte scurte fac parte celula şi bineînţeles, ciclul atomic şi subatomic. Dar aceste cicluri sunt atât de profunde, de rapide şi se petrec în lumea invizibilului pentru ochiul uman, încât ele s-au estompat ca şi conştientizare, de-a lungul vremii. Dacă vrem să înţelegem ce se întâmplă, trebuie să urmărim ciclurile lungi iar în această privinţă ciclurile planetare sunt exemplele cele mai bune.

Avem experienţa unui ciclu de 2, 4 ani a planetei Marte, de 12 ani a lui Jupiter, de 29,8 ani a lui Saturn.
Uranus durează 84 de ani, puţini dintre noi ajung să trăiască atât, şi cu atât mai puţin cel de  164 de ani a lui Neptun ori 247 (256 după unii astrologi) de ani a lui Pluto.

                Două planete care se mişcă destul de încet, motiv pentru care sunt socotite planetele care fac trecerea dintre planetele personale sau rapide – Mercur, Venus şi Marte, şi planetele transpersonale sau lente – Uranus, Neptun şi Pluto, sunt Jupiter şi Saturn. Jupiter stăpâneşte ciclul creşterii iar Saturn pe cel al maturizării.
                Creşterea şi extinderea de sub stăpânirea lui Jupiter este în opoziţie cu maturitatea şi stabilitatea saturniană. Creşterea şi dezvoltarea nu se petrec liniar dar sunt mai ferme ca formă care se desăvârşeşte pe când maturitatea şi stabilitatea sunt fondul care se consolidează pe măsură ce ne desăvârşim educaţia, câştigăm experienţă ş.a. în dimensiuni care nu se văd ci se simt.
                Jupiter are nevoie de mai bine de 12 ani ca să parcurgă zodiacul. Prima reîntoarcere în poziţia natală se petrece la 12 ani când începe perioada pubertăţii, perioadă de schimbări radicale, apar caracteristicile sexuale secundare – pilozitate, creşterea sânilor, menstra sau spermatogeneza iar omul intră în perioada reproductivă a cicului uman şi când se adaugă şi responsabilităţile sociale.
                Prima opoziţie dintre Jupiter în tranzit şi Jupiter natal, în preajma vârstei de 18 ani, marchează debutul adolescenţei, când dezvoltarea sexuală şi mentală se încheie din punct de vedere spiritual dar fizic continuă până la cel de-al doilea ciclul jupiterian, în preajma vârstei de 24 de ani.
                Prima reîntoarcere în poziţia natală a lui Saturn se petrece în jurul vîrstei de 29,5 ani şi este perioada în care el a străbătut întreg cercul zodiacal şi preia ştafeta de la Jupiter, debutând ciclul maturizării. Maturizarea sub semn saturnian are trei etape. Prima, cea de la vârsta de 29,5 ani este de fapt, perioada de trecere de la vârsta tinereţii la cea adultă iar viaţa se construieşte pas cu pas. Al doilea ciclu saturnian este perioada maturităţii sau a vârstei mijlocii, sau perioada de acumulare şi de aşezare în matcă, iar cu cel de-al treilea ciclu începe treptat declinul sănătăţii, scade puterea şi energia şi vitalitatea, în general.
                Este posibil totuşi să profităm de aceste cicluri lungi cu ajutorul minţii, dar este foarte greu să raportăm aceste cicluri la noi, ci mai de grabă putem vorbi despre generaţii marcate de câte o perioadă a unui asemenea ciclu.
                Apoi există cicluri cum este cel al Soarelui care parcurge galaxia în decursul câtorva milioane de ani. Perioade scurte din aceste cicluri le trăim fiecare, dar cu cât le cunoaştem mai bine şi felul cum acţionează ele, cu atât le putem recunoaşte acţiunile mai uşor şi să le apreciem. Din acest moment, cel mai bun lucru este să acceptaţi însuşi faptul că viaţa fiecăruia este un ciclu. La fel ca celelalte şi nimic mai mult. Orice existenţă, inclusiv viaţa noastră este rodul acestor cicluri care se repetă la infinit. Existenţa noastră poate fi trăită prin virtuţile care ni le conferă cunoaşterea acestora. Inima noastră ticăie, ciclu după ciclu. Plămânii noştri se închid şi se deschid atunci când expirăm sau inspirăm aer, tot timpul, întoarceri sau repetiţii fără capăt. Trăim din aceste reveniri.
                Similar, dar mult mai abstract, viaţa noastră depinde în acest fel de reveniri sau repetiţii, revenirea Soarelui la răsărit în fiecare dimineaţă, întoarcerea ploilor de primăvară în fiecare an, întoarcerea tinereţii într-o altă formă, prin copiii noştri. Dar toate acestea sunt lucruri atât de obişnuite încât nu ne mai gândim că de fapt, ele sunt rezultatul unor cicluri repetative.
                Cele patru unghiuri cardinale ale temei astrale reprezintă de fapt, cele patru puncte ale ciclului circadian. De-a lungul celor 24 de ore, planetele vor apare la răsărit, adică vor trece pragul Casei 1, nimeni altcineva decât Ascendentul, sau vor trece peste Mijlocul Cerului, cel mai înalt punct al cerului natal ori pragul Casei a 10-a, ori vor ajunge la orizontul vestic al cerului, la Descendent sau pragul Casei a 7-a, ori, vor culmina cu trecerea peste cel mai depărtat punct de pe cer cunoscut sub numele de Fundul Cerului sau pragul Casei a 4-a.

Ascendentul este considerat punctul de plecare al unui ciclul circadian în care Pământul face o rotaţie completă în jurul axei sale. 

                Cea mai importantă planetă care va parcurge acest discurs astral este Soarele. Atunci când apare la orizont, răsar zorile, iar atunci când apune, se lasă întunericul nopţii. Trecerea Soarelui peste toate pragurile cardinale înseamnă şi o trecere peste modalitatea sa de exprimare şi prin temperamentele care se succed: Ascendent sau Răsărit – temperament sanguin – natură caldă şi umedă; Mijlocul Cerului sau Prânz – temperament coleric – natură caldă şi uscată; Descendent sau amurg – temperament melancolic – natură rece şi uscată şi Fundul Cerului sau miezul nopţii – temperament flegmatic – natură rece şi umedă.
                Deşi, întreaga perioadă de 6 ore dintre trecerile peste punctele amintite, sunt repere de bază în ceea ce priveşte temperamentul şi natura elementară, calităţile temperamentale sunt mai puternice atunci când Soarele trece exact peste punctul respectiv, cu alte cuvinte este conjunct cu acesta. De exemplu, în preajma Prânzului temperamentul este coleric dar când Soarele trece fix peste MC, este mai mult coleric, între aceste puncte de reper, temperamentele sunt mixte.
                Aceleaşi puncte angulare corespund solstiţiilor şi echinocţiilor, puncte astronomice care desemnează anotimpurile şi care sunt asemănătoare ritmului circadian:

Ascendent – echinoxul de primăvară – temperament sanguin;
Mijlocul Cerului – solstiţiul de vară – temperament coleric;
Descendent – echinoxul de toamnă – temperament melancolic şi
Fundul Cerului – solstiţiul de iarnă – temperament flegmatic.

Lunaţiile şi eclipsele 
                 Luna este cea mai rapidă planetă sau corp ceresc şi care, datorită acestui fapt,  în astrologia medicală are semnificaţie de boală acută sau manifestare acută a bolii. Evoluţia rapidă a simptomatolgiei şi transformarea în boală acută este legată puternic de fazele lunii dar şi de faptul că ea parcurge zilnic circa 13 grade dintr-un semn.
                Cel mai important ciclu pe care trebuie să-l înţelegem este ciclul lunar al Lunii şi fazele pe care le parcurge aceasta prin semnele cardinale. Trecerea prin semnele cardinale semnifică schimbarea şi evoluţia în desfăşurarea bolii acute, în mai bine sau în mai rău, incluzând momentul critic sau remisia acesteia, şi care au tendinţa să se petreacă în timpul fazelor lunare.
                Ciclul lunar constă din două părţi complementare: perioada de creştere a Lunii, care începe cu faza de Lună Nouă, astrul pare că creşte şi devine din ce în ce mai luminos, şi durează până la faza de Lună Plină şi perioada de descreştere, când Luna pare că se diminuează ca mărime şi devine din ce în ce mai palidă, adică de la faza de Lună Plină înapoi la faza de Lună Nouă.

Perioada de creştere a Lunii favorizează: acumulările creşterea şi regenerarea
Perioada de descreştere favorizează: curăţarea eliminarea toxinelor şi uşurarea.

                Faza de creştere a Lunii are şi ea o fază situată exact la jumătatea perioadei de creştere şi anume Primul Pătrar sau prima criză de dinamică a acţiunii; la fel şi faza de descreştere, unde la jumătatea drumului ne întâlnim cu al Treilea Pătrar, care reflectă criza de conştiinţă.
                Fiecare pătrat lunar are propria natură şi propriul temperament. Fiecare exercită o influenţă diferită prin tranzit, asupra temei natale.  Fiecare pătrat implică modul vibratoriu cardinal şi fiecare pătrat lunar iniţiază o fază lungă de o săptămână care au aceeaşi natură şi acelaşi temperament, cu alte cuvinte influenţa umorală şi temperamentală este cea mai puternică exact în perioadele de pătrar.
                Luna Nouă are un temperament sanguin şi iniţiază perioada de regenerare, expansiune şi creştere.  Vitalitatea este mare şi totul este proaspăt şi nou. Este cea mai bună perioadă pentru a începe refacerea nutriţională după o dietă un regim de detoxifiere; de asemenea, favorizează convalescenţa şi recuperarea după sau o intervenţie chirurgicală. Cei născuţi pe Lună Nouă au o vitalitate foarte bună, sunt originali, deschişi, sinceri, dar adesea lipsiţi de obiectivitate şi perspectivă.
                Primul Pătrar are un temperament coleric şi este asociat cu nervozitatea şi cu tulburări ale bilei. Este de fapt faza de maximă strălucire şi energie a Lunii ceea ce exercită o mare presiune care conduce inevitabil spre Luna Plină.  Deoarece Soarele şi Luna sunt în pătrat, perioada este una de criză cu eforturi susţinute de a depăşi aceste momente, perioadă care de regulă este definită şi ca o criză a acţiunii. Primul pătrar exercită o puternică influenţă asupra celor care se nasc în timpul acestei faze şi este uşor de recunoscut datorită impulsivităţii sale şi a repeziciunii cu care ia decizii.
                Luna Plină se spune că are un temperament melancolic; aducând întunericul, aflându-se la jumătatea unui ciclu lunar, această fază este analogă cu amurgul echinoxului sau cu trecerea în cealaltă jumătate a anului. Luna Plină este similară şi cu temperamentul nervos deoarece tensiunea psihică, nervoasă şi emoţională este foarte puternică în timpul acestei faze când Soarele şi Luna se află în opoziţie perfectă. Fluxul fluidelor este de asemenea, crescut pe Lună Plină; intervenţiile chirurgicale nu sunt recomandate deoarece există riscul crescut de hemoragie iar celor care practică sexul tantric, de exemplu, nu le este recomandat să încerce să-şi controleze ejacularea pentru că va fi foarte dificil să o facă. Cei născuţi pe Lună plină vor simţi această exacerbare a energiilor în mod diferit, dar de cele mai multe ori acestea vor repercuta asupra relaţiilor de familie sau asupra afacerilor; pe de altă parte, Luna Plină le conferă o intuiţie clară,  o minte pertinentă, obiectivitate şi simţul perspectivei; negativ însă, poate aduce confuzii, dileme, instabilitate şi tensiune psihică.
                Ultimul Pătrar aparţine temperamentului flegmatic iniţiind cu acest moment răceala, umiditatea şi faza întunecată a ciclului lunar. Va cunoaşte o activitate intensă funcţia de eliminare şi de aceea, această fază este foarte bună pentru începerea unei detoxifieri a organismului sau a unei cure de slăbire. Deoarece de-acum Luna se îndreaptă spre faza de Lună Nouă, opozabilă Lunii Pline, se recomandă efectuarea intervenţiilor chirurgicale sau extracţiile dentare, de exemplu, deoarece pericolul de hemoragie este minim. Copiii născuţi în timpul acestei faze sunt mult mai reflexivi, mai contemplativi, asimilează mai greu informaţia şi de aceea această fază mai este cunoscută şi sub numele de criză a cunoaşterii.
                Înainte de toate, deci, este bine să vă familiarizaţi  şi să înţelegeţi care este calea pe care lucrează energia selenară: 
               Fiecare fază de Lună Nouă înseamnă începerea unui nou ciclu şi este excelentă pentru iniţierea de noi proiecte şi de planificare.
               Perioada de timp dintre fazele de Lună Nouă şi Lună Plină este perioada în care Luna creşte şi puterea ei devine din ce în ce mai palpabilă, putem demara orice acţiune nouă – construirea unei case, demararea unei afaceri, plecarea în călătorii, semnarea unor contracte ş.a.
               Luna plină aduce putere şi energie şi tot ceea ce aţi gândit, planificat şi iniţiat în perioada de Lună Nouă sau ţelul spre care tindeţi, acum să se împlinească, să se desăvârşească.
               Perioada dintre Luna Plină şi Lună Nouă este cunoscută sub numele de Lună în scădere deoarece astrul începe să piardă din energie şi din putere, influenţa sa este slabă. Acum este momentul să planificăm viitoarele acţiuni, să triem informaţiile cu care lucrăm, să scăpăm de ceea ce nu avem nevoie.

                Când vă uitaţi în calendar să vedeţi când va fi Lună Nouă sau Lună Plină, uitaţi-vă şi în ce semn are loc fenomenul. Acesta vă va sugera ce fel de energie lucrează în ziua respectivă. Cu alte cuvinte ce tip de energie este mai puternică şi este mai bună pentru a materializa ceea ce doriţi.  Este bine să fructificaţi cât mai bine energia semnului în care se produce fenomenul.
                
Eclipsa de Lună 
                Răspunsul pare a avea un înţeles ascuns şi nu doar să exprime efectul gravitaţional asupra organismului, asupra pământului, dar chiar şi asupra conştientului colectiv iar semnificaţia şi potenţialul acestora să se regăsească astrologic exprimat de harta natală a fiecăruia indiferent din ce loc provine.
                Eclipsele par să oprească timpul, să oprească curgerea energiei şi mişcarea deşi, în acelaşi timp par să focalizeze energia. În ce măsură eclipsele sunt capabile să filtreze lumina de la cea a elementelor zodiacale şi să atingă pământul – aduc pe neaşteptate întunericul, prin scăderea temporară a energiei Soarelui şi a Lunii, ele servesc la sensibilizarea conştientului nostru care altfel este insensibil la influenţele solare sau lunare, şi intensifică astfel aceste energii.
                Energia Lunii se regăseşte interior, este maternală, hrănitoare, adânc emoţională. Când se produce o eclipsă de Lună, Pământul trece printre Soare şi Lună, producând fenomenul a ceea ce cunoaştem noi sub denumirea de Lună Plină ale cărei efecte le simţim lună de lună. În cazul eclipselor însă, aliniamentul este perfect şi ascunde Luna complet. Soarele şi Luna se află în opoziţie perfectă şi rezonează puternic cu polaritatea pe care o implică cele două semne în care se află.
                În timpul eclipselor de Lună, la nivelul trăirilor afective se produc cele mai multe atenţionări, cele mai multe analize, Luna face să nu mai gândim raţional ci prin intermediul emoţiilor şi sentimentelor.
                Sporesc teama şi nesiguranţa, pot debuta vicii ascunse – droguri, alcoolism, dependenţa de medicamente, se pot declanşa boli psihice ca depresia, personalitate multiplă, dizarmonii de conduită şi comportament sau schizofrenii.
                Intensitatea energiei din faza de Lună Plină este cu atât mai puternică, cu cât ea stă în umbra pământului, la propriu, mai bine de o oră. În perioada cât este ascunsă, lumina liniştitoare a astrului nopţii este temporar suspendată. Noi experimentăm un soi de criză interioară care se manifestă printr-o secătuire de energie ce se resimte la nivelul semnelor şi caselor astrologice în care se află Soarele şi Luna şi la nivelul aspectelor pe care le implică.
                O eclipsă de lună se produce numai când este Lună Plină şi numai dacă aliniamentul este perfect ca luna să poată fi umbrită de pământ. Fenomenul este compus din două conuri de umbră care au unghiul de pornire comun, din penumbră sau zona unde Pământul acoperă parţial razele Soarelui care în mod normal, sunt absorbite şi reflectate de Lună, şi umbra propriu-zisă unde Pământul acoperă complet razele Soarelui.
                Firesc se naşte întrebarea: dacă eclipsa se produce doar pe Lună Plină, de ce nu se produce câte o eclipsă în fiecare lună, ştiind că perioada de revoluţie a astrului nocturn este de 28,5 zile? Pentru că orbita Lunii în jurul Pământului se află la 5 grade de orbita Pământului în jurul Soarelui. Ceea ce înseamnă că Luna, în cea mai mare parte a timpului, se află fie înaintea fie în spatele Pământului.

Eclipsa de Soare
                Să vedem acum care este diferenţa dintre eclipsa de Lună şi cea de Soare.
                Eclipsa de soare se produce când Luna trece printre Soare şi Pământ, aflându-se aliniată în acelaşi plan cu cei doi, şi are loc fenomenul de Lună Nouă.
                Eclipsa de Soare este orientată de regulă asupra relaţiilor dintre noi şi nu pe lumea noastră interioară cum se întâmplă cu eclipsa de Lună, şi poate afecta natura relaţiilor, aduce provocări şi rupturi sau, pe neaşteptate, poate produce apropieri. Totul depinde de semnul şi casa în care se produce eclipsa şi de aspectele dintre planetele aflate în semnul şi casa respectivă.
                În timpul eclipselor de Soare ne confruntăm cu frământări, cu introspecţii asupra relaţiilor - de iubire, de prietenie, de afaceri. În casa şi în semnul în care este Luna ne putem confrunta cu demonii noştri, cu obiceiuri anacronice, cu teama, iar la nivelul casei şi semnului în care se află Soarele cu probleme legate de munca noastră - nu avem chef să mai muncim, stări de oboseală prelungite, eforturi susţinute care ne obosesc sau brusc ne dăm seama fie că partenerul de afaceri ne înşală,  fie nu îl mai dorim ca partener.
                Dar există şi o parte bună a lucrurilor deoarece suntem provocaţi să vedem unde greşim şi să ne debarasăm de tot ceea ce este balast în viaţa noastră. Să nu uităm totuşi că energia solară este paternală, protectivă şi activă, ne reflectă şi ne exprimă.
În timpul eclipsei de Soare, intensitatea Lunii Noi este foarte puternică deoarece ea este foarte aproape de Pământ, şi deşi pare surprinzător, puterea ei este mai mare ca a Soarelui, e drept doar preţ de câteva minute.

Acut și cronic
                 Dacă o boală rezistă timp de o lună de zile oricărui tratament, ea încetează să mai fie acută şi devine cronică. Evoluţia bolii schimbă statutul acesteia din boală acută   (ciclul lunar) în boală cronică (ciclul solar) iar boala poate culmina când Soarele trece periodic, peste punctele sensibile din tema natală a suferindului.
                Soarele este asociat cu boala cronică şi atunci când aceasta tinde să atingă momentul critic iar energia solară scade  şi implicit, vitalitatea şi imunitatea organismului sunt extrem de sensibile la această cădere de energie. Acest lucru se petrece când Soarele natal este afectat de un tranzit sau de o progresie, tehnici despre care vom vorbi la momentul oportun prin aspecte grele primite din parte planetelor transpersonale sau lente cum sunt Saturn, Neptun sau Pluto.

Un comentariu: